pl

versions of website:

Wiosną 2023 cały zespół Planetfan wziął udział w cyklu szkoleń mających na celu podniesienie swoich kompetencji.

Aktualności

10.05.2023 r.

Produkty

,

Wydarzenia

,

Targi

,

Zespół Planetfan wziął udział w cyklu szkoleń. Pośród tematów szkoleń znalazły się: komunikacja w odniesieniu do usprawnienia procesów produkcyjnych i realizacji usług. Odbyliśmy również warsztaty z mapowania strumienia wartości w oparciu o metodykę VSM. Przećwiczyliśmy standaryzację stanowisk pracy i magazynu, standaryzację metod pracy przy wykorzystaniu narzędzi Lean Manufacturing wykorzystując metodykę 5S, Visual Management, z uwzględnieniem instrukcji i ergonomii pracy.

W ciągłym dążeniu do doskonałości planujemy wkrótce dwudniowy wyjazd integracyjny całego zespołu. Na pewno podzielimy się naszymi wrażeniami ze wspólnej imprezy.

Wiosną 2023 cały zespół Planetfan wziął udział w cyklu szkoleń mających na celu podniesienie swoich kompetencji.

Udostępnij:

Planetfan