pl

versions of website:

Wiedza

Zasady wentylatorowe

Wiedza

Wielkości charakteryzujące pracę wentylatora

 

  • Wydajność
Q [m3/h], [m3/s]
  • Ciśnienie całkowite
Δptot = Δpst + Δpd [Pa]
  • Ciśnienie statyczne
Δpst = Δptot – Δpd [Pa]
  • Ciśnienie dynamiczne
Δpd = ρ/2 * c2 [Pa]
  • Gęstość
ρ [kg/m3]
  • Temperatura
T [°C], [K]
  • Prędkość obrotowa
n [1/min]
  • Pobór mocy na wale wentylatora
Nw [W], [kW]
  • Pobór mocy silnika
N [W], [kW]

Prawa wentylatorowe

Dane przepływowe prezentowane są na wykresach – charakterystykach wentylatorów. Wykresy wprost odnoszą się do wentylatorów modelowych, które zostały zaprojektowane i przebadane w normatywnym kanale pomiarowym. Firma jako zdecydowany lider wśród producentów wentylatorów posiada ogromną wiedzę z zakresu doboru oraz regulacji wentylatorów. W przypadku skomplikowanych instalacji z różnymi możliwymi regulacjami, klient zostaje poinformowany o wszystkich możliwościach.

1. Regulacja prędkości obrotowej

Silnik wentylatora sterowany za pomocą przemiennika częstotliwości posiada różne prędkości obrotowe.

Poniżej przedstawione zostały charakterystyki z widoczną zmianą poszczególnych parametrów wentylatora w zależności od prędkości obrotowej. Na wykresie pokazano zmianę wydajności, ciśnienia, mocy, sprawności oraz mocy akustycznej.

Objętość powietrza zmienia się wprost proporcjonalnie do obrotów wentylatora:

 

Ciśnienie statyczne zmienia się w kwadracie obrotów wentylatora:

Moc wentylatora zmienia się w trzeciej potędze prędkości obrotowej:

Natomiast moc akustyczna zmienia się w skali logarytmicznej, tj. 50 logarytmach dziesiętnych w stosunku do prędkości obrotowej:

2. Regulacja za pomocą zmiany średnicy

Istnieje również możliwość zwiększenia bądź zmniejszenia średnicy wentylatora w instalacji. Parametry przepływowe oraz moc zmienią się wtedy następująco:

Kolejno moc akustyczna zmienia się według zależności:

3. Zmiana gęstości

W większości przypadków gęstość powietrza wynosi ρ=1.15 [kg/m³](na poziomie morza i przy temperaturze 20°C). Gęstość zależna jest od temperatury, ciśnienia, wilgotności medium oraz wysokości nad poziomem morza.  Jako firma inżynierska skrupulatnie podchodzimy do tematu doboru i analizujemy cały cykl pracy. Bierzemy pod uwagę warunki panujące w momencie rozruchu wentylatora, kluczowe momenty pracy, wpływ otoczenia oraz parametry medium. W ten sposób optymalizujemy pracę każdego z naszych wentylatorów.

Moc akustyczna pozostaje niezmienna przy zmianie gęstości:

 

Planetfan