pl

versions of website:

Wiedza

Czym są wentylatory promieniowe

Wiedza

Wentylator promieniowy

Wentylatory promieniowe, w potocznym języku nazywane jako dmuchawy, to przeważnie napędzane silnikiem elektrycznym urządzenia wirujące. Charakteryzują się promieniowym kierunkiem przepływu – wyrzutu powietrza, stąd też ich nazwa – „promieniowe”. Oznacza to, że powietrze rozchodzi się po promieniu obracającego się wirnika.

W wentylatorach promieniowych napływ powietrza od strony wlotu jest osiowy – czyli w osi obrotu wirnika. Obracający się wirnik przekazuje energię powietrzu wykorzystując efekt odśrodkowy – czyli odrzucenia za pomocą siły odśrodkowej masy napływającego na łopatki wirnika powietrza. W początkowej fazie, po uruchomieniu wentylatora, masy powietrza lub innego czynnika (gazu, mieszanin z ciałami stałymi, itp.) zawarte pomiędzy łopatkami wirnika wyrzucane są na zewnątrz, pod wpływem siły odśrodkowej, powstałej przy ruchu obrotowym. Na miejsce wyrzucanych mas powietrza napływają nowe z kierunku poosiowego. Tak rozpoczyna się przepływ od otworu wlotowego poprzez wirnik, obudowę spiralną do otworu wylotowego. Ruchowi powietrza przeciwdziałają opory występujące w wentylatorze i w sieci wentylacyjnej, przez którą płynie wprawiane w ruch powietrze.

Czym różnią się wentylatory promieniowe od osiowych?
Wentylatory promieniowe posiadają wyższe przyrosty ciśnień od wentylatorów osiowych. Podczas gdy wentylatory osiowe stosowane są przede wszystkim tam, gdzie potrzebne są duże wydajności przy małych spadkach ciśnienia.

Planetfan