pl

versions of website:

Wiedza

Czym są wentylatory osiowe?

Wiedza

Wentylatory osiowe

Wentylatory osiowe to maszyny wirowe napędzane silnikiem elektrycznym, w których kierunek przepływu powietrza (lub mieszaniny innych gazów) jest równoległy do osi obrotu zainstalowanego w nim wirnika. Innymi słowy, ruch pojawiający się wewnątrz korpusu jest zgodny z kierunkiem układu osi obudowy kanałowej i osi wirującego wału silnika.
Wentylatory osiowe dzielą się na: jednostopniowe i wielostopniowe, przy czym wielostopniowe mogą być współbieżne lub przeciwbieżne.

Głównym elementem wentylatora jest wirnik, który definiuje jego parametry pracy a co za tym idzie możliwość zastosowania danego typu wentylatora w odpowiedniej instalacji. Wirniki w większości wentylatorów osiowych są wykonane jako jednokierunkowe. Istnieją również wentylatory wyposażone w wirniki dwukierunkowe czyli rewersyjne. Wirniki jednokierunkowe w wentylatorach średnio i wysokociśnieniowych często współpracują z kierownica tylną lub z przednią i tylną. Natomiast wirniki rewersyjne to takie, gdzie odbywa się zmiana zwrotu przepływającego powietrza (kierunek osiowy pozostaje ten sam). Zmiana zwrotu powietrza wynika głównie ze zmiany kierunku obrotów wału silnika, na którym umieszczony jest wirnik.
Wentylatory osiowe stosowane są głównie w instalacjach, gdzie należy przetłoczyć duże ilości powietrza przy niskich oporach przepływu. Zdarzają się jednak instalacje, gdzie podawane duże ilości powietrza napotykają na wysokie opory. Stosowane są wtedy wentylatory osiowe średniociśnieniowe lub wysokociśnieniowe. Konstrukcja łopatki wirnika wentylatora osiowego średniociśnieniowego lub wysokociśnieniowego jest inna niż wentylatorów osiowych standardowych – niskociśnieniowych. Wówczas przyrosty ciśnień w wentylatorach osiowych mogą być podobne do tych spotykanych w wentylatorach promieniowych.

Planetfan