pl

versions of website:

Regulamin Panelu Klienta

Regulamin Panelu Klienta – Planetfan sp. z o.o.

§ 1. Definicje

 • Panel Klienta – interfejs w Serwisie do obsługi konta użytkownika.
 • Użytkownik – osoba fizyczna, która może korzystać z Panelu po rejestracji.
 • Dane osobowe – informacje podane przez Użytkownika podczas rejestracji.
 • Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem www.planetfan.pl, przez którą Użytkownik może korzystać z usług firmy.
 • Polityka Prywatności – dokument określający zasady przetwarzania danych osobowych.
 • Konto – zabezpieczony obszar Serwisu, do którego dostęp ma zarejestrowany Użytkownik.
 • Hashowanie – proces transformacji hasła w bezpieczną formę przechowywania.

§ 2. Rejestracja i korzystanie z Panelu Klienta

 • Użytkownik może zarejestrować się w Panelu, podając wymagane dane: imię, nazwisko, telefon, email, nazwę firmy, NIP i hasło.
 • Hasło jest hashowane dla bezpieczeństwa.
 • Użytkownik może dodawać produkty do ulubionych i wysyłać zapytania ofertowe.

§ 3. Ochrona Danych Osobowych

 • Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/679 (RODO), PLANETFAN jest administratorem danych osobowych.
 • Dane są przetwarzane na podstawie zgody Użytkownika i są niezbędne do realizacji usług.
 • Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych i ich sprostowania, a także do odwołania zgody na ich przetwarzanie.

§ 4. Zabezpieczenia danych

 • PLANETFAN stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych.
 • Dane są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane.

§ 5. Cookies i inne technologie

 • Serwis wykorzystuje pliki cookies do personalizacji i ulepszenia korzystania z Serwisu.
 • Użytkownik może zarządzać ustawieniami cookies w swojej przeglądarce.

§ 6. Prawa i obowiązki Użytkownika

 • Użytkownik ma prawo do korzystania z Serwisu zgodnie z jego funkcjonalnościami.
 • Użytkownik zobowiązany jest podawać prawdziwe dane i korzystać z Serwisu zgodnie z prawem oraz regulaminem.

§ 7. Postępowanie reklamacyjne

 • Użytkownik ma prawo do zgłaszania reklamacji w przypadku wystąpienia problemów z dostępem do Serwisu lub świadczeniem usług.

§ 8. Zmiany w Polityce Prywatności

 • PLANETFAN ma prawo do zmian w Polityce Prywatności, które nie ograniczą praw Użytkowników bez ich zgody.
 • Aktualna Polityka Prywatności jest zawsze dostępna na stronie Serwisu.

§ 9. Kontakty i skargi

 • Wszelkie zapytania i skargi dotyczące przetwarzania danych mogą być kierowane do PLANETFAN lub do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 10. Postanowienia końcowe

 • Wszelkie spory wynikające z korzystania z Serwisu będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim.
 • PLANETFAN zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług w przypadku naruszenia regulaminu przez Użytkownika.

§ 11. Przepisy końcowe

 • Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Serwisie.
 • W przypadku nieważności jakiegokolwiek postanowienia, pozostałe pozostają w mocy.

Dziękujemy za przestrzeganie naszego regulaminu i zaufanie do naszych usług.

Planetfan