pl

versions of website:

Wiedza

Oznakowanie wentylatorów osiowych

Wiedza

OZNAKOWANIE

WENTYLATORÓW OSIOWYCH

Oznakowanie wentylatora wskazuje jego typ, moc silnika, ilość biegunów, liczbę łopatek oraz kierunek przepływu.

W przypadku silników dwubiegowych, oznaczenia dla pierwszego i drugiego biegu oraz dla biegunów, rozdzielone są kropką.

Oznaczenia wentylatorów przeciwwybuchowych zawierają informację o prędkości obrotowej silnika oraz klasie temperatury.

Dla średnic 1400-200 wentylatorów typu K, obok liczby łopatek w nawiasie podano ich profil (typ łopatki).

Wentylatory SE posiadają własne, uproszczone oznakowanie.

Planetfan