cs

versions of website:

Znalosti

Co jsou odstředivé ventilátory

Wiedza

Radiální ventilátor

Radiální ventilátory, lidově nazývané dmychadla, jsou většinou elektromotorem poháněná rotační zařízení. Vyznačují se radiálním směrem proudění vzduchu – výdechem vzduchu, odtud jejich název – “radiální”. To znamená, že se vzduch šíří podél poloměru rotujícího oběžného kola.

U radiálních ventilátorů je přívod vzduchu na vstupní straně axiální – tj. v ose otáčení oběžného kola. Rotující oběžné kolo předává energii vzduchu pomocí odstředivého účinku – tj. hmotnost přiváděného vzduchu na lopatkách oběžného kola je odstředivou silou odváděna. V počáteční fázi, kdy je ventilátor spuštěn, jsou hmoty vzduchu nebo jiného média (plynu, směsi s pevnými látkami atd.) obsažené mezi lopatkami oběžného kola vyvrhovány ven vlivem odstředivé síly, která vzniká při rotačním pohybu. Místo vyvržených vzduchových hmot přicházejí nové vzduchové hmoty z axiálního směru. Tím se spustí proudění ze vstupního otvoru přes oběžné kolo, skříň spirály do výstupního otvoru. Proti pohybu vzduchu působí odpor ve ventilátoru a ve ventilační síti, kterou indukovaný vzduch proudí.

Jak se liší odstředivé ventilátory od axiálních?
Radiální ventilátory mají vyšší tlakové rázy než axiální ventilátory. Zatímco axiální ventilátory se používají především tam, kde jsou požadovány vysoké výkony s nízkými tlakovými ztrátami.

Planetfan