cs

versions of website:

Znalosti

Postavy radiálních ventilátorů

Wiedza

Údaje o odstředivých ventilátorech

Označení uspořádání skříně radiálních ventilátorů podle PN-92/M-43011 se běžně označuje jako obrázek radiálního ventilátoru.
V závislosti na poloze výtlačného otvoru skříně se radiální ventilátory vyrábějí podle níže uvedeného značení. Směr otáčení oběžného kola se udává jako pravotočivý, po směru hodinových ručiček – RD nebo levotočivý, proti směru hodinových ručiček – LG. Tento směr se určuje při pohledu ve směru osy ventilátoru ze strany protilehlé vstupnímu otvoru, ze strany pohonu.

Planetfan