cs

versions of website:

Znalosti

Principy ventilátorů

Wiedza

Provozní charakteristiky ventilátoru

  • Kapacita
Q [m3/h],[m3/s]
  • Celkový tlak
Δptot = Δpst + Δpd [Pa]
  • Statický tlak
Δpst = Δptot Δpd [Pa]
  • Dynamický tlak
Δpd= ρ/2 * c2 [Pa]
  • Hustota
ρ [kg/m3]
  • Teplota
T [°C], [K]
  • Rychlost
n [1/min]
  • Příkon na hřídeli ventilátoru
Nw [W], [kW]
  • Příkon motoru
N [W], [kW]

Zákony o ventilátorech

Údaje o proudění jsou uvedeny v diagramech – charakteristiky ventilátoru. Diagramy se přímo vztahují k modelům ventilátorů, které byly navrženy a testovány v normativním měřicím kanálu. Jako jednoznačný lídr mezi výrobci ventilátorů má společnost velké znalosti v oblasti výběru a řízení ventilátorů. V případě složitých instalací s různými možnostmi nastavení je zákazník informován o všech možnostech.

1.regulace otáček

Motor ventilátoru řízený frekvenčním měničem má různé rychlosti.

Níže jsou uvedeny charakteristické křivky znázorňující změnu jednotlivých parametrů ventilátoru v závislosti na otáčkách. Graf ukazuje změnu výkonu, tlaku, výkonu, účinnosti a akustického výkonu.

Objem vzduchu se mění přímo úměrně otáčkám ventilátoru:

Statický tlak se mění v kvadrátu otáček ventilátoru:

Výkon ventilátoru se mění ve třetí mocnině otáček:

Naproti tomu akustický výkon se mění v logaritmické stupnici, tj. 50 desetinných logaritmů ve vztahu k otáčkám:

2. Nastavení změnou průměru

Průměr ventilátoru v systému je možné zvětšit nebo zmenšit. Parametry průtoku a výkon se pak změní následujícím způsobem:

Akustický výkon se následně mění podle vztahu:

3. Změna hustoty

Ve většině případů je hustota vzduchu ρ=1,15 [kg/m³] (při hladině moře a teplotě 20 °C). Hustota závisí na teplotě, tlaku, vlhkosti prostředí a nadmořské výšce. Jako inženýrská společnost přistupujeme k tématu výběru pečlivě a analyzujeme celý provozní cyklus. Zohledňujeme podmínky v době spuštění ventilátoru, klíčové provozní okamžiky, vlivy okolí a parametry média. Tímto způsobem optimalizujeme provoz každého z našich ventilátorů.

Zvukový výkon zůstává při změně hustoty prostředí konstantní:

Planetfan