cs

versions of website:

Znalosti

Co jsou axiální ventilátory?

Wiedza

Axiální ventilátory

Axiální ventilátory jsou vírové stroje poháněné elektromotorem, u nichž je směr proudění vzduchu (nebo směsi jiných plynů) rovnoběžný s osou otáčení oběžného kola, které je v nich instalováno. Jinými slovy, pohyb probíhající uvnitř skříně sleduje směr systému os pláště kanálu a osy otáčející se hřídele motoru.
Axiální ventilátory se dělí na: jednostupňové a vícestupňové, přičemž vícestupňové mohou být buď souběžně rotující, nebo protiběžné.

Hlavní součástí ventilátoru je oběžné kolo, které určuje jeho provozní parametry, a tím i možnost použití konkrétního typu ventilátoru ve vhodné instalaci. Oběžné kolo většiny axiálních ventilátorů je jednosměrné. Existují také ventilátory vybavené obousměrnými nebo reverzibilními oběžnými koly. Jednosměrná oběžná kola u středotlakých a vysokotlakých ventilátorů často pracují se zadním kolem nebo s předním a zadním kolem. Reverzibilní oběžná kola jsou naopak ta, u nichž dochází ke změně zpětného toku proudícího vzduchu (axiální směr zůstává stejný). Změna zpětného toku vzduchu je způsobena především změnou směru otáčení hřídele motoru, na níž je oběžné kolo umístěno.
Axiální ventilátory se používají především v zařízeních, kde je třeba čerpat velké objemy vzduchu při malém odporu proudění. Existují však i instalace, kde je třeba přečerpávat velké objemy vzduchu s velkým odporem. Pak se používají středotlaké nebo vysokotlaké axiální ventilátory. Konstrukce lopatek oběžného kola středotlakého nebo vysokotlakého axiálního ventilátoru se liší od konstrukce standardních nízkotlakých axiálních ventilátorů. Přírůstky tlaku u axiálních ventilátorů pak mohou být podobné jako u radiálních ventilátorů.

Planetfan