cs

versions of website:

Znalosti

Schéma směru toku

Wiedza

Schéma směru toku

SW – proudění vzduchu od motoru k oběžnému kolu

WS – proudění vzduchu od oběžného kola k motoru

S ohledem na směr proudění vzduchu mohou být ventilátory v horizontální ose vyrobeny ve dvou verzích.

Planetfan