uk

versions of website:

Знання

Принципи роботи вентилятора

Wiedza

Значення характеристик роботи вентилятора

  • Продуктивність
Q [м3/год],[м3/с]
  • Повний напір
Δptot = Δpst + Δpd [Па], [Па]
  • Статичний тиск
Δpst = Δpot Δpd δpot = Δpd – Δpot [Па]
  • Динамічний тиск
Δpd= ρ/2 * c2 [Па] [Па]
  • Щільність
ρ [кг/м3]
  • Температура
T [°C], [K]
  • Швидкість
n [1/хв]
  • Споживана потужність на валу вентилятора
Nw [Вт], [кВт]
  • Споживана потужність двигуна
N [Вт], [кВт]

Закони роботи вентилятора

Дані потоку представлені на діаграмах – характеристиках вентиляторів. Діаграми безпосередньо відносяться до моделей вентиляторів, які були розроблені і протестовані в нормативному вимірювальному каналі. Будучи явним лідером серед виробників вентиляторів, компанія володіє великими знаннями в області підбору і управління вентиляторами. У разі складних установок з різними можливими регулюваннями, клієнт інформується про всі можливості.

1.регулювання швидкості

Двигун вентилятора, керований частотним перетворювачем, має різні швидкості.

Нижче наведено характеристичні криві, що показують зміну окремих параметрів вентилятора в залежності від швидкості. На графіку показано зміну продуктивності, тиску, потужності, ефективності та звукової потужності.

Об’єм повітря змінюється прямо пропорційно швидкості обертання вентилятора:

Статичний тиск змінюється в квадратурі від швидкості обертання вентилятора:

Потужність вентилятора змінюється в третій степені від швидкості:

На відміну від цього, потужність звуку змінюється в логарифмічній шкалі, тобто 50 десяткових логарифмів по відношенню до швидкості обертання:

2. Регулювання за допомогою зміни діаметра

Також можна збільшити або зменшити діаметр вентилятора в системі. Параметри потоку та вихідна потужність при цьому зміняться наступним чином:

Згодом акустична потужність змінюється відповідно до залежності:

3. Зміна густини

У більшості випадків густина повітря становить ρ=1,15 [кг/м³] (на рівні моря і при 20°C). Густина залежить від температури, тиску, вологості середовища та висоти над рівнем моря. Як інжинірингова компанія, ми ретельно підходимо до питання вибору і аналізуємо весь цикл експлуатації. Ми беремо до уваги умови на момент запуску вентилятора, ключові робочі моменти, вплив навколишнього середовища і параметри середовища. Таким чином, ми оптимізуємо роботу кожного з наших вентиляторів.

Потужність звуку залишається постійною при зміні щільності:

Planetfan