Знање

Доступне фигуре центрифугалног вентилатора

Wiedza

Фигуре радијалних вентилатора

Означавање распореда кућишта радијалних вентилатора у складу са ПН-92/М-43011 колоквијално се назива фигура радијалног вентилатора.
У зависности од положаја излазног отвора кућишта, центрифугални вентилатори се производе према доле приказаним ознакама. Смер ротације радног кола је дефинисан као десно, у смеру казаљке на сату – РД или лево, у супротном смеру казаљке на сату – ЛГ. Овај правац се одређује гледањем у правцу осе вентилатора са стране супротне од улаза, са стране погона.

Planetfan