Знање

Дијаграм правца протока

Wiedza

Дијаграм правца протока

СВ – проток ваздуха од мотора до радног кола

ВС – проток ваздуха од радног кола до мотора

Узимајући у обзир смер струјања ваздуха, вентилатори се могу направити у две верзије дуж хоризонталне осе.

Planetfan