контакт

Контактирајте нас за брзи одговор на ваша питања, помоћ или савет. Попуните наш контакт образац или користите наведене контакт податке.

Planetfan sp. z o.o.

ul. Rzemieślnicza 8
41-407 Imielin
Пољска(Poland)

NIP 646-28-75-351
ПДВ број: PL6462875351
REGON 241443713
KRS 0000346139 Sąd Rejonowy
Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy KRS

Секретаријат

tel.: +48 32 506-61-10
e-mail: biuro@planetfan.pl

Радно време

Од понедељка до петка: 7.00 – 15.00

Упити

tel.: +48 32 506-61-11
tel.: +48 32 506-61-14
tel.: +48 32 506-61-15
tel.: +48 32 506-61-16
e-mail: info@planetfan.pl

    Planetfan