Schemat kierunków przepływu w wentylatorach osiowych

Kierunek przepływu - biorąc pod uwagę kierunek przepływu powietrza, w osi poziomej wentylatory mogą być wykonane w 2 wersjach:
SW- powietrze przepływa od silnika przez wirnik,
WS - kierunek przepływu to: wirnik - silnik.


Dla oznaczenia kierunku przepływu powietrza w osi pionowej, przepływ powietrza ku górze powinien być oznakowany jako "U", natomiast przepływ ku dołowi powinien być oznakowany jako "D".
Standardowo wentylatory produkowane są w wersji SW. Brak zaznaczenia kierunku przepływu skutkowało będzie wykonaniem standardowym.

Poniższą kartę znajdziesz w naszym Katalogu Wentylatorów Osiowych na stronie nr 6.