КОРПУС С ИНСПЕКЦИОННЫМ ЛЮКОМ

КОРПУС С ИНСПЕКЦИОННЫМ ЛЮКОМ

K, 2K, KD, KWR, HT, HTWR, 150HT
kanał z włazem inspekcyjnym rysunek wymiarowy
KEX
kanał z włazem inspekcyjnym rysunek wymiarowy