КОНТРФЛАНЕЦ ДЛЯ ПОДСОЕДИНЕНИЯ К ГИБКОМУ ВОЗДУХОВОДУ

КОНТРФЛАНЕЦ ДЛЯ ПОДСОЕДИНЕНИЯ К ГИБКОМУ ВОЗДУХОВОДУ

K, 2K, KD, KWR, HT, HTWR, 150HT
przeciwkołnierz z usztywnieniem do kanałow elastycznych rysunek wymiarowy
KEX
przeciwkołnierz z usztywnieniem do kanałow elastycznych rysunek wymiarowy