ГИБКАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ВСТАВКА

ГИБКАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ВСТАВКА

K, 2K, KD, KWR, HT, HTWR, 150HT
połaczenie elastyczne rysunek wymiarowy
KEX
połaczenie elastyczne rysunek wymiarowy