PRETATLOKS PIEVIENOŠANAI PIE LOKANĀ GAISA VADA

PRETATLOKS PIEVIENOŠANAI PIE LOKANĀ GAISA VADA

Ventilatoriem tipa:
K, 2K, KD, KWR, HT, HTWR, 150HT
przeciwkołnierz z usztywnieniem do kanałow elastycznych rysunek wymiarowy
Ventilatoriem tipa:
KEX
przeciwkołnierz z usztywnieniem do kanałow elastycznych rysunek wymiarowy