LOKANAIS SAVIENOTĀJIELIKTNIS

LOKANAIS SAVIENOTĀJIELIKTNIS

Ventilatoriem tipa:
K, 2K, KD, KWR, HT, HTWR, 150HT
połaczenie elastyczne rysunek wymiarowy
Ventilatoriem tipa:
KEX
połaczenie elastyczne rysunek wymiarowy