FLEXIBLE DUCT CONNECTION

FLEXIBLE DUCT CONNECTION

Dedicated to the fans:
TYPE - K, 2K, KD, KWR, HT, HTWR, 150HT
połaczenie elastyczne rysunek wymiarowy
Dedicated to the fans:
TYPE - KEX
połaczenie elastyczne rysunek wymiarowy