DUCT WITH INSPECTION HOLE

DUCT WITH INSPECTION HOLE

Dedicated to the fans:
TYPE - K, 2K, KD, KWR, HT, HTWR, 150HT
kanał z włazem inspekcyjnym rysunek wymiarowy
Dedicated to the fans:
TYPE - KEX
kanał z włazem inspekcyjnym rysunek wymiarowy