COUNTERFLANGE FOR FLEXIBLE DUCTS

COUNTERFLANGE FOR FLEXIBLE DUCTS

Dedicated to the fans:
TYPE - K, 2K, KD, KWR, HT, HTWR, 150HT
przeciwkołnierz z usztywnieniem do kanałow elastycznych rysunek wymiarowy
Dedicated to the fans:
TYPE - KEX
przeciwkołnierz z usztywnieniem do kanałow elastycznych rysunek wymiarowy