Dostępne figury wentylatorów promieniowych

Oznakowanie układu obudowy wentylatorów promieniowych zgodnie z PN-92/M-43011, potocznie nazywamy figurą wentylatora promieniowego.
W zależności od położenia otworu wylotowego obudowy, wentylatory promieniowe produkuje się zgodnie z niżej zobrazowanym oznakowaniem. Kierunek obrotu wirnika określa się jako prawy, zgodny z kierunkiem obrotu wskazówek zegara – RD lub lewy, przeciwny do kierunku obrotu wskazówek zegara – LG. Kierunek ten określa się patrząc w kierunku osi wentylatora ze strony przeciwnej do wlotu, od strony napędu.

Poniższą kartę znajdziesz w naszym Katalogu Wentylatorów Promieniowych na stronie nr 7.
Pobierz kartę.

Przewiń do góry